EL-TJENESTE ADRESSER

Salg og utvikling, Trondheim
Østre Rosten 84G, 7075 Tiller

Fabrikk og lager, Steinkjer
Jæktsmedgata 4, 7725 Steinkjer

Telefon:
E-post:

976 74 000
 info@el-tjeneste.no

Telefon:
Telefaks:

976 74 000
947 62 864

Faktura: EHF, eller til 932278979@autoinvoice.no

Kontaktpersoner

Trondheim:


 
Sølvi Ekle
D
aglig leder
Tlf. 932 29 917
E-post: solvi@el-tjeneste.no

 

Lars Dahle
Salgsansvarlig Norge
Tlf. 907 51 450
E-post: lars@el-tjeneste.no
 


 
Bjørn Westad
Salg Norge
Tlf. 917 36 731
E-post: bjorn@el-tjeneste.no

 
Knut Iversen
Produktutvikling og eksport
Tlf. 907 61 450
E-post: knut@el-tjeneste.no
 

 

Terje Ravlosve
Produktutvikling
Tlf. 904 70 299
E-post: terje@el-tjeneste.no

 

Steinar Aalberg
Produktutvikling
Tlf. 947 98 179
E-post: steinar@el-tjeneste.no

Steinkjer:


 

Olveig Pettersen
Ordremottak og faktura
Tlf. 976 74 000
E-post: olveig@el-tjeneste.no


 

Joar Svepstad
Arbeidsleder fabrikk
Tlf. 915 17 389
E-post: joar@el-tjeneste.no

 


 

Per Harald Fossen
Innkjøp
Tlf. 911 34 297
E-post: per@el-tjeneste.no


Renas Achilles Grønt Punkt ISO 9001 ISO 14001