Nytt UNI-Signalskap for nettovervåking av 1000V IT.

 

https://www.el-tjeneste.no/produkt/signalskap-uni-sig-1000it-iso