Signalskap UNI-SIG-1000IT-ISO

UNI-signalskap for nettovervåkning av 1000V IT-nett. Detekterer jordfeil ved måling av isolasjonsmotstand. Passer kommunikasjonssystemer som benytter antenne MCX-m.

Les mer