Vi utvider stadig sortimentet vårt på produkter til nettstasjonsovervåking. Nå har vi laget et nytt UNI-signalskap for overvåking av 230V IT og 1000V IT. Elnummer 2836371
Med denne løsningen vil man kunne dekke krav i FEF 2006 om feilindikasjon ved jordfeil for både 1000V- og 230V-nett i ett og samme skap med en felles kommunikasjonsmodul. Skapet er tenkt
for å monteres ved 1000/230V transformator eller 3-viklingstransformator (24kV/1000V/230V).
Detekterer jordfeil på 1000V-nett ved måling av isolasjonsmotstand (anbefalt i RENblad 9116 kap. 5 3 2 1
Se vår hjemmeside for mer informasjon.