BÆREKRAFTIG LEVERANDØR

Vi føler ansvar for menneskenes arbeidsforhold og fremtidens miljø og ressurser. Vi jobber kontinuerlig for å sikre dette.
Daglig leder har ansvar for at dette er forankret blant alle ansatte og i våre prosesser.

Menneskerettigheter, arbeidsforhold, etikk:

Vi følger lovverk og avtaler som stiller krav til dette
Vi jobber kontinuerlig for å kvalitetssikre at våre leverandører gjør det samme
EL-tjeneste as er underlagt åpenhetsloven
Vi har ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet eller i vår leverandørkjede
Vår redegjørelse i samsvar med Åpenhetsloven ligger tilgjengelig under

Miljøpolitikk:

Innen vår forretningsvirksomhet søker vi etter prosesser som ikke medfører
miljøproblemer.
Dette gjelder også i forhold til våre nære omgivelser – og vi forplikter oss til å
være åpen og lydhør overfor samfunn / naboer.

Vi føler oss forpliktet til å skåne miljøet og omgå naturlige ressurser med
sparsomhet

Produkt og produktinformasjon:

Våre produkter tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter som vi er underlagt.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre lang levetid og god kvalitet på våre produkter.
Vi benytter aluminium i mange av våre produkter. Våre råvareleverandører sikrer et lavt karbonavtrykk i sin produksjon.

Våre produkter er godt dokumentert på vår hjemmeside

Vi forplikter oss til å unngå eller redusere miljøbelastninger ved kontinuerlig å
forbedre oss ved minimum å oppfylle gjeldende lover og forskrifter.

Vi sikrer at vi er en bærekraftig leverandør for våre kunder ved at alle krav er bygget inn i vårt interne styringssystem. Dette er et levende verktøy for alle våre ansatte.