BÆREKRAFTIG LEVERANDØR

Vi føler ansvar for menneskenes arbeidsforhold og fremtidens miljø og ressurser. Vi jobber kontinuerlig for å sikre dette.Daglig leder har ansvar for at dette er forankret blant alle ansatte og i våre prosesser.

Menneskerettigheter, arbeidsforhold, etikk:

Vi følger lovverk og avtaler som stiller krav til dette. Vi jobber kontinuerlig for å kvalitetssikre at våre leverandører gjør det samme. EL-tjeneste as er underlagt åpenhetsloven. Vi har ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet eller i vår leverandørkjede. Vi er i gang med å gjennomføre en aktsomhetsvurdering av vår egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Produkt og produktinformasjon:

Våre produkter tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter som vi er underlagt. Vi jobber kontinuerlig for å sikre lang levetid og god kvalitet på våre produkter. Vi benytter aluminium i mange av våre produkter. Våre råvareleverandører sikrer et lavt karbonavtrykk i sin produksjon. Våre produkter er godt dokumentert på vår hjemmeside.

Innen vår forretningsvirksomhet søker vi etter prosesser som ikke medfører miljøproblemer. Dette gjelder også i forhold til våre nære omgivelser – og vi forplikter oss til å være åpen og lydhør overfor samfunn / naboer.

Vi føler oss forpliktet til å skåne miljøet og omgå naturlige ressurser med sparsomhet.

Vi forplikter oss til å unngå eller redusere miljøbelastninger ved kontinuerlig å forbedre oss ved minimum å oppfylle gjeldende lover og forskrifter.

Vi sikrer at vi er en bærekraftig leverandør for våre kunder ved at alle krav er bygget inn i vårt interne styringssystem. Dette er et levende verktøy for alle våre ansatte.