Nytt UNI-Signalskap for nettovervåking av 1000V IT.

 

https://www.el-tjeneste.no/produkt/signalskap-uni-sig-1000it-iso


Nytt UNI-signalskap for overvåking av 230V IT og 1000V IT.

Vi utvider stadig sortimentet vårt på produkter til nettstasjonsovervåking. Nå har vi laget et nytt UNI-signalskap for overvåking av 230V IT og 1000V IT. Elnummer 2836371
Med denne løsningen vil man kunne dekke krav i FEF 2006 om feilindikasjon ved jordfeil for både 1000V- og 230V-nett i ett og samme skap med en felles kommunikasjonsmodul. Skapet er tenkt
for å monteres ved 1000/230V transformator eller 3-viklingstransformator (24kV/1000V/230V).
Detekterer jordfeil på 1000V-nett ved måling av isolasjonsmotstand (anbefalt i RENblad 9116 kap. 5 3 2 1
Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Nytt tilkoblingssett for vertikal montasje av avleder.

Avleder tilkoblingssett ATS500

Varenummer: 2857820

Nye satspakninger for lavspentkabler.

Vi har laget 2 nye satspakninger  for nedføring av lavspentkabler. En som dekker 25-95mm2 TFXP og en som dekker 150-240mm2 TFXP.

Satspakningen for 25-95mm2 inneholder KAN42 kabelkanal, vår nye kabelbrakett KKB, strips og sadel med brakett for innfesting av kanal til stolpe.

Satspakningen for 95-240mm2 inneholder KAN62 kabelkanal,  Kabelbrakett med klammer og brakett med sadel for innfesting av kanal til stolpe.

Dette pakkes i et kolli.

 

Vi leverer også med helgjengede treskruer som gjør at dette kan bruke på komposittstolper.

Disse er på elnummer:

2859403 SATS-KAN42

 

 

 

2859404 SATS-KAN62